1. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van eekhoorntjesland.be en op alle met U gesloten overeenkomsten.

Eenieder die op onze site producten bestelt die te koop aangeboden worden, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
te hebben doorgenomen en ermee uitdrukkelijk in te stemmen.

2. Bestellen

Bestellingen kunnen via de webwinkel, bestellingen per mail of facebook worden niet aanvaard.

U gaat een verkoopovereenkomst aan zodra U uw bestelling verzonden betaald hebt en deze door eekhoorntjesland.be

in behandeling werd genomen.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader
voor elektronische handelingen wordt eraan herinnerd dat  Uw bestelbon  wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die,
tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling
en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

Uw bestelling wordt  geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt worden bewaard, en dient als bewijs voor de contractuele
betrekkingen tussen beide partijen.

Bestellingen worden verwerkt volgens de betalingen.

Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door eekhoorntjesland.be.

Eekhoorntjesland.be heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.

Eekhoorntjesland kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een levering te laat aankomt of als die verloren gaat door overmacht,
met andere woorden de organisatie die instaat voor de levering.

3. Prijzen

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is eekhoorntjesland.be bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen
en de verdere voorwaarden te wijzigen.

De prijzen bevatten geen BTW (Vrijstellingsregeling BTW kleine ondernemingen) en zijn exclusief verzendingskosten, verzekeringen en wettelijke bijdragen.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper.
De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter een aanwijzing.

Op een cadeaubon wordt er geen geld teruggegeven.

4. Betalingen  

Je kan in de winkel ENKEL cash betalen.

Bestellingen via de webwinkel worden pas verwerkt na voorafbetaling van het totaalbedrag (incl. portkosten) op rekening van :

Eekhoorntjesland

Mandellaan 310

8800 Roeselare

België

Rekeningnummer

IBAN: BE95 9731 1536 4558

BIC Code ARSPBE22

Let wel op, vermeld altijd bij Uw overschrijving de datum van bestelling en de naam die op het ontvangstadres staat.

5. Levering

Alle bestellingen worden naar het opgegeven adres verzonden. Eekhoorntjesland.be is niet verantwoordelijk indien een zending retour komt
door een adresfout of onvolledig adres. Controleer dus altijd dat het adres juist en volledig ingevuld is.

Uw bestelling is in uw opdracht verzonden en voor uw rekening en risico. Eekhoorntjesland.be besteedt de verzendingen uit en is derhalve
niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door U bestelde producten.

Eekhoorntjesland.be verwerkt de bestellingen iedere woensdag af.

Wij doen ons best opdat alle door U bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval contacteren wij U zo vlug mogelijk om samen tot een oplossing te komen.

6. Verzakingsrecht

U heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen tot 7 dagen na levering te retourneren.

Voorwaarden voor retouren en/of ruilen:

– U dient eekhoorntjesland.be schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden retour.

– De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt in hun originele verpakking teruggezonden te worden.
Daarnaast dienen zij voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren.
Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.

– Stoffen die op maat geknipt werden na aanvraag kunnen niet worden teruggestuurd

– Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Eekhoorntjesland.be u de betaalde prijs,
 met uitzondering van de verzend-en verzekeringskosten en een administratiekost voor creditering van €5.00, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

– Retourzendingen van artikelen is voor uw rekening en risico. Dus is het bewijs van verzending vragen aan te raden.

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een periode van 14 kalenderdagen
(vanaf de dag van de levering) waarin hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van reden.

7. Aansprakelijkheid

Eekhoorntjesland biedt de door de wet voorziene garanties.

Eekhoorntjesland is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, lichamelijke schade, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling
van een artikel die de klant in Eekhoorntjesland aankocht.

Elk probleem met betrekking tot beschadiging of tekortkoming van een artikel moet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk of
persoonlijk gemeld worden aan info@eekhoorntjesland.be (het bewijs van de datum van ontvangst moet door de koper steeds aangetoond worden).

De kleuren kunnen altijd afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Wij proberen die zo goed mogelijk in beeld te brengen
maar ieder beeldscherm is anders.

8. Persoonsgegevens

Door te bestellen op www.eekhoorntjesland.be staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen,
leveringen en facturen. De ondernemer zal de gegevens niet overmaken aan derden.

9. Geschillen  

Het Belgisch recht is van toepassing.